SU JETİ SİSTEM TASARIMI HİZMETİ

        1. Ön İnceleme Fizibilite        2. Sistem Analizi        3. Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirme        4. Sistem Operasyon ve Destek


Ön İnceleme Fizibilite Çalışması

Fizibilite çalışmalarındaki amaç projenin olabilirliğini araştırmaktır.Fizibilite çalışması sonucu genel hatlarıyla projenin planı ve tahmini bütçesi ortaya konur.
Fizibilite aşamasında sistem üzerinde genel olarak bir ön inceleme yapılır.


Su Jeti Sistem Analizi

Su Jeti Sistem analizi, ana sistem öğe ve işlevlerinin ele alınarak, ayrıntılı olarak tanımlanmasıdır.Bu aşama sonucunda üretilen raporda kullanıcının bütün ihtiyaçları, var olan sistemin durumu, seçilen en uygun çözümün değerlendirilmesi ve var olan sistemin nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler yar almaktadır.


Su Jeti Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirme

Su Jeti Sistemi tasarımı aşamasında hangi tip pompa kullanılacağı, sistemin  sürekli ve kesintisiz çalışması için gerekli soğutucular gibi parçaların seçimi ve bu parçaların  üniteye uygun ölçülerde yerleştirilerek ünitenin ölçülerinin çıkarılır. Su Jeti Sistemi gerçekleştirme, çalışan bir sisteme ya da sıfırdan kurulacak sisteme su jeti elemanlarının yerleştirilerek, sistemle bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.Bu seviye işlemlerde sistemin hidrolik, pnömatik otomasyona entegresi yazılımın kodlanmasıyla başlayıp test aşaması sonrası sistemin kullanıma hazır hale gelmesiyle sona erer.

Bu aşamaları da şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Su Jeti Pompa ve Elemanlarının Seçimi
  • Su Jeti Pompa ve Elemanlarının Temini
  • Su Jeti Ünite Ölçülerinin Çıkarılması ve Hazırlanması
  • Su Jeti Parçalarının Ünite Üzerinde Birleştirilmesi
  • Otomasyona Uygun Yazılımın Kodlanması
  • Yazılımın Kalite ve Test Teknikleri ile Kontrolü
  • Yeni Sisteme Geçiş ve Kullanma

Sistem Operasyon Destek

Sistemin kullanılmaya başlamasından sonra ki süreçte, su jeti pompası ve elemanlarının belirli periyodik bakımlarında, Sistemin arızalanması halinde ya da kullanıcının sormak istedi soruların tamamı sistem operasyon destek birimimiz tarafından gerçekleştirilir.

  • Kullanıcı Destek Faaliyetleri
  • Bakım Faaliyetleri
  • Sistem Performansı

su jeti, su jeti tamir ve bakım, su jeti endüstriyel temizlik, su jeti aksesuar, su jeti yedek parça, su jeti koruyucu elbise, su jeti pompası, su jet