Foto Galeri

Açıklamalar:

SU JETİ YARALANMALARI

Yüksek basınçlı su jeti Yaralanmaları hayatı ve sağlığı tehdit edici potansiyeli olan ciddi yaralanmalara neden olur.. Deri yüzeyine nüfuz için gerekli basınç  7×105 N/m2 ya da 100 psidir. Ancak, şu anda yüksek basınçlı su jeti için kullanılan değerleri 2500bar (35,500lbs/in2) aşmaktadır. Tahriş edici malzeme kombinasyonu ve yüksek basınç ile meydana gelen kazalarda  ortaya çıkan son derece yoğun iltihaplı bir reaksiyon oluşturur. Tahriş edici malzeme yakınından viseral uçuklar, vasküler sıkıştırmalar ve yerel nekroz sonucu sinir veya tendon kılıfları boyunca ilerleyebilir ve ileri derece sakatlanmalara neden olabilir.

Yüksek basınçlı su jeti yaralanmaları sayıca az olmasına karşın verdiği bedensel zararlar ölüme kadar götürebilir. Yüksek basınçlı yaralanma anında dış görünüşe bakarak, iç hasarın boyutunu tahmin etmek güvenilir bir yol değildir. Bakteriyel veya kimyasal aşılama önemli morbidite neden olabilir. Yüksek basınçlı su jeti yaralar, vasküler veya nörolojik yaralanmalar içerebilir. Karın duvarının yaraları intraperioneal yaralanmaları içerebilir.

İlk Değerlendirme, Olay Yerinde ve Sonrası

  1. Yaralanma derecesi ve potansiyel şiddeti derhal belirlenmelidir.
  2. İlk yardım önlemleri mümkünse yaralanan ekstremite kanama ve yükselmesi üzerinde baskı uygulanarak, yaralının daha fazla kan kaybetmesi önlenmelidir.
  3. Yüksek basınçlı kazalarda yaralıyı vakit kaybetmeden hastaneye ya da tıp merkezine ulaştırılmalıdır.
  4. Mümkünse gidilecek hastaneye yaralı ile ilgili bilgileri telefonda iletmek yaralıya daha hızlı müdahele etmeye yardımcı olacaktır.